OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH /RODO/
1

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego u Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), tzw., „RODO”, Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM NAD SŁUPIĄ informuje, iż: ....więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Nad Słupią"
ul 3-Maja 37A\28 ,tel (0-59) 8430154 tel 517 362 046
domnadslupia@wmc.com.pl
:: Strona główna
:: Ogłoszenia
:: Struktura
:: Inwestycje
:: Przetargi
:: Galeria