Przetargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom Nad Słupią"


Ogłoszenia

 

 

I

 

S.M. "Dom nad Słupią" w Słupsku 76 - 200 Słupsk, Al. 3-go Maja 37A/28 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektronicznych dwuczujnikowych podzielników kosztów ogrzewania z modułem radiowym oraz dokonywanie rozliczeń dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i świadczenie usług serwisowych w zasobach S.M. "Dom nad Słupią" w Słupsku Oferty należy składać w terminie do dnia 26.05.2021r. do godz. 15:00. Specyfikacja jest dostępna poniżej. Dodatkowych informacji udziela Administracja pod nr tel. 604 505 327. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ - wymiana podzielników w zasobach Spółdzielni - 26.05.2021r.pdf 

II

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom nad Słupią” w Słupsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu i realizację miasteczka ruchu drogowego na terenie boiska przy bm. Mochnackiego 3,5 w Słupsku. Treść zaproszenia oraz zdjęcia poglądowe terenu dostępne są poniżej.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać drogą mailową na adres domnadslupia@wp.pl w terminie do dnia 31.05.2021r. do godziny 15:00 .

 

Zapytanie o cenę wykonania,- miasteczka ruchu drogowego.pdf

 

1. Boisko Mochnackiego 3-5 w Słupsku.jpg

2. Boisko Mochnackiego 3-5 w Słupsku.jpg

3. Boisko Mochnackiego 3-5 w Słupsku.jpg

4. Boisko Mochnackiego 3-5 w Słupsku.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Nad Słupią"
ul 3-Maja 37A\28 ,tel (0-59) 8430154 tel 517 362 046
domnadslupia@wp.pl
:: Strona główna
:: Ogłoszenia
:: Struktura
:: Inwestycje
:: Przetargi
:: Galeria