REGULAMINY SM "DOM NAD SŁUPIĄ"


1

REGULAMIN w sprawie: zasad udostępniania terenów niezabudowanych , wolnych pomieszczeń spółdzielczych oraz lokali użytkowych na cele handlowo -usługowe

2

Regulamin ustanowienia praw do garażu oraz korzystania z garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku.

3

Regulamin ustanowienia spółdzielczego prawa do mieszkań wolnych w sensie prawnym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku z dnia 25 października 2004r.

ANEKS 1 z dnia 19.11.2015

4

R E G U L A M I N przyjmowania członków do Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku

5

Regulamin Rozliczenia kosztów i ustalania opłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w  Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku.

6

REGULAMIN Ustanowienia spółdzielczych  praw do lokali , odrębnej własności lokalu , zamiany i najmu mieszkań.

ANEKS 1 z dnia 19.11.2015

7

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " DOM NAD SŁUPIĄ" W SŁUPSKU

8

REGULAMIN Gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku

9

Regulamin rozliczeń  ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez instalację w budynkach  Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku.

10

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców oraz niektórych zasad używania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku

11

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku

12

R E G U L A M I N Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej"Dom nad Słupią" w Słupsku

13

R E G U L A M I N Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupią" w Słupsku

14

R E G U L A M I N obowiązków Spółdzielni i członków oraz innych użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale z uwzględnieniem dodatkowego i ponadnormatywnego wyposażenia mieszkań

ANEKS 1 z dnia 16.07.2018

15

R E G U L A M I N ustanowienia prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym / podziemnym / budynku Frąckowskiego 15 oraz zasad korzystania z miejsc postojowych.

Uchwała Reg1 Reg2 Reg3 Reg4

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Nad Słupią"
ul 3-Maja 37A\28 ,tel (0-59) 8430154 tel 517 362 046
domnadslupia@wmc.com.pl
:: Strona główna
:: Ogłoszenia
:: Struktura
:: Inwestycje
:: Przetargi
:: Galeria